Tisk
Home Up

 

Národní osvobození
21.listopadu 1945

Norimberský proces zahájen

Proces v MorimberkuNorimberk, 20. listopadu (United Press).

20 padlých vůdců nacistického režimu stálo dnes před soudem Spojených národů. Neklidně naslouchali zdrcujícím obviněním, která je činila bezprostředně odpovědnými za smrt a utrpení, které lidstvu přinesla druha světová válka.

Nesmírně důležitý soud, který po prvé v dějinách se snaží dokázati zločin útočné války proti všemu lidstvu, byl zahájen v ovzduší přísné a chladné legality ve starodávném norimberském paláci spravedlnosti. 22 mužů usedlo na lavici obžalovaných za nepřítomnosti dvou spoluvinníků, z nichž jeden je Ernest Kaltenbrunner a druhý Martin Bormann. Kaltenbrunner je nemocný a Borman se pohřešuje.

Obhájci vystupovali jako komitét a s připravenou resolucí po skončení čtení obžaloby. Protestují v ní proti obvinění z porušení mezinárodního zákona obžalovanými namítajíce, že mezinárodní právo neexistovalo v době, ve které měly být zločiny, z nichž jsou obžalovaní obviněni, spáchány.

Ošumělí, strachem pronásledovaní muži se musí odpovídat světu za životy více než 20 milionů lidí na bojištích a v koncentračních táborech. Zvedli se tváří v tvář svým soudcům v 10 a 3 minuty tohoto rána, Goering s velkou jedničkou na prsou zbavených vyznamenání a řádů byl prvý, který vešel do soudní síně. Za ním následoval žlutě vyhlížející, hubený Rudolf Hess, oblečený v šedivý vycházkový oblek. Sotva opatrně usedl na lavici obžalovaných vešel Julius Streicher, usedl těžce, opřel se dopředu s rukou v boku, arogantně přehlížeje soudní dvůr. Obžalovaní se živě zajímali o průběh líčení, kroutíce krky, aby zahlédli nově příchozí, hrajíce si se součástkami překladatelských pomůcek na uších a živě se radíce s obhájci.

  nahoru