2.sv. válka 1944-45
Home 2.sv. válka 1944-45 Den D Atentát na A. H. Garden Finsko 1944 Bagration Varšava 1944 Bulharsko Jugoslávie SNP VF 1943-45 Řecko Dukla 44 Ardeny 1944 1945 Jalta 45 Maďarsko Pád Berlína Postupim 45 Atomová bomba Osvobození ČSR Norinberk

 

 

 

Druhá světová válka 1944-1945

§      1944 – poč.1945: otevření 2. fronty a osvobozování zemí a okupantů

-          boje o Filipíny u ostrova Leyte = největší námořní bitva 2.SV -> zdrcující porážka Japonska -> přestalo existovat jako námořní velmoc

-          6. červen 1944 vylodění spojenců v Normandii – překvapení, nadvláda spojeneckého letectva => 25. srpna 1944 osvobozena Paříž

-          září 1944 sovětská vojska pronikají na Balkán -> září – prosinec Němci vytlačeni z většiny jihovýchodní Evropy

-          16. prosinec 1944 pokus o poslední něm. protiofenzivu v Ardenách -> únor 1945 protiútok spojenců => Němci zastaveni

-          únor 1945 Jaltská konference na Krymu – podruhé velká trojka – dohoda o společném postupu závěrečné fázi války -> cíl: zničení fašismu, nutnost potrestání válečných zločinců + rozdělení Německa na 4 okupační pásma po skončení války + závazek SSSR, že vyhlásí do 3 měsíců válku Japonsku

 

§          závěrečná fáze 1945: konečná porážka fašismu

-          východní fronta na poč. r. 1945: únor - osvobození Polska, duben – Rakouska -> postup na Berlín

-          západní fronta: po porážce v Ardenách  pokračování spojenců do nitra Německa -> 25. dubna setkání s americkými vojsky u Torgau, s britskými u Schwerinu a Rostocku => společně likvidace německého odporu

-          > 30. dubna spáchal sebevraždu Adolf Hitler + Goebels, Himmler atd. => 8. května Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši = konec 2. SV v Evropě

-          17.7-2.8. 1945 postupimská konference = poslední jednání Velké trojky (Truman, Churchill, Stalin) -> dohoda  o poraženém Německu: 4 okupační zóny: sovětská, americká, britská, francouzská => program čtyř D:

§          demilitarizace – omezení vojenských sil

§          denacifikace – odstranění nacistů z vedoucích míst

§          dekartelizace – zrušení hosp. monopolních organizací

§          demokratizace – uplatnění dem. zásad

-          po porážce Německa snaha dokončit válku v Tichomoří x  Japonsko odmítlo výzvu k bezpodmínečné kapitulaci => americké řízení vydalo rozkaz shodit atomové bomby na přístavní města Hirošimu a Nagasaki = demonstrace síly USA + do války se zapojilo i SSSR => 2. září 1945 konečná kapitulace Japonska podepsaná na křižníku Missouri = definitivní konec války

 

§          výsledky:

o   velké materiálové škody a lidské oběti

o   změna politické mapy -> v popředí 2 velmoci: USA a SSSR -> vzestup prestiže komunistických stran, poválečná radikalizace => posila levicových sil v Evropě

o   vznik OSN – ustanovena na konferenci v San Francisku -> schválena charta  OSN

o   v popředí nejsilnější USA => prvenství ve svět. hospodářství + v popředí svět. politiky

o   rozpad koloniálního systému

o         potrestání válečných zločinců = 3 druhy zločinů: proti míru, válečné zločiny a proti lidskosti => Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku  (1945 - 1946)

 

  nahoru